Solárne panely

Prečo používať solárne panely?

 • Nízka záťaž životného prostredia
 • Energetickou výdatnosťou nahrádza v mnohom využitie fosílnych palív.
 • Rovnomernejšie rozloženie než u zdrojov fosílnych palív (slnečné žiarenie je možné akumulovať všade)

Na zem priemerne dopadne 1kW/m2 energie. Toto žiarenie dopadne v podobe priamého, rozptýleného a odrazeného žiarenia.

 

Súčasti systému:

 • 1. Slnečné kolektory
 • 2. Zásobník s výmenníkom tepla
 • 3. Expanzná nádrž
 • 4. Obehové čerpadlo
 • 5. Regulácia
 • 6. Kotol na ohrev vody

Druhy slnečných kolektorov:

 • Ploché kolektory ktoré sa využívajú najčastejšie na ohrev vody v domácnosti.
 • Trubicové kolektory efektívnejšie a s lepšími izolačnými vlastnosťami.

Investície a návratnosť:

Pri uvažovanej investícii 2500€ v prípade využitia kombinácie zemný plyn + kolektor je 23 rokov, v prípade elektrina + kolektor je to 13