10 krokov k podpore

10 jednoduchých krokov v skratke:

1. ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY

2. OVERTE SI AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE JE PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ

3. VYBERTE SI ZHOTOVITEĽA A ZARIADENIE

4. UZAVRITE ZMLUVU SO ZHOTOVITEĽOM

5. POŽIADAJTE O VYDANIE POUKÁŽKY

6. ZASLANIE ZMLUVY S POUKÁŽKOU

7. ZHOTOVITEĽ ZREALIZUJE INŠTALÁCIU

8. ODOVZDAJTE VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY ZHOTOVITEĽOVI

9. ZHOTOVITEĽ POŽIADA O PREPLATENIE POUKÁŽKY

10. OVERENIE SPRÁVNOSŤ VÝDAVKOV, URČÍ VÝŠKU SKUTOČNE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A PREPLATÍ ZHOTOVITEĽOVI POUKÁŽKU

 

Najprv si musíte overiť či je vaša domácnosť, či už v bytovom zariadení či dome schopná stať sa držiteľom oprávnenia na využívanie zariadení. To zistíte v podmienkach na našej stránke.
Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré budú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.

Viac na: www.zelenadomacnostiam.sk