Fotovoltaické články

Funkcia fotovoltaických článkov

Fotovoltaické články prenášajú energiu
S fotovoltaickou slnečnou elektrárňou od nás prispejete k čistejšiemu ovzdušiu a získate výrazne nižšie účty za elektrinu. Efektivita produkcie je závislá od umiestnenia panelu. Všeobecne platí že južne orientované panely vyrobia omnoho viac energie ako na ostatných miestach. Fotovoltaický panel u nás je schopný vyprodukovať pri výkone 240 W cca 264kWh energie ročne.

Výška dotácie

U nás v SR je možné čerpať dotáciu pre zariadenia s výkonom do 10kW.

Hodnoty poukážok na nákup zariadení sú rozdelené do týchto kategórii:

  • 1200€/1 kW inštalovaného výkonu – nepresahujúce 1 kW.
  • 1200€ a 900€/1kW pri výkone presahujúcom 1kW, najviac 2550€
  • 180€ na 1kW naakumulovanej energie, max. 5kWh(900€)

1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,

o 1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu.

o 180 € na 1kWh akumulovanej energie až do výšky 5kWh t.j. max dotácia 900€