Kotly na biomasu

Čo je biomasa:

  • Palivo raslinného aj živočíšneho pôvodu. Prevláda využitie palív rastlinného pôvodu.
  • Energetickou výdatnosťou nahrádza v mnohom využitie fosílnych palív.
  • V súčasnosti sú využívané lokálne, čoraz častejšie v blokových kotolniach.

Podporované druhy kotlov ktoré spĺnajú podmienky na získanie dotácie pre využitie OZE:

  • Palivo raslinného aj živočíšneho pôvodu. Prevláda využitie palív rastlinného pôvodu.
  • Energetickou výdatnosťou nahrádza v mnohom využitie fosílnych palív.
  • V súčasnosti sú využívané lokálne, čoraz častejšie v blokových kotolniach.

Výmena kotla na zemný plyn, za kotol na kusové drevo.
Predmetom dodávky je kotol vrátane príslušenstva, akumulačnej nádoby a montáže, s inštalovaným výkonom 20kW.

Výpočet poukážky pre kotol na biomasu:

Sadzba 100€ / kW, max výška 1 500,- €

Pre 20kW kotol je výška podpory 1500,- € pretože < 50% investície.

Úspora na palive: 728,- € / rok

Náklady na obstaranie: 2 450,- €

Jednoduchá návratnosť s podporou: 3,36 roka

Miera podpory: 38 %

Porovnanie ročnej spotreby vykurovacích zariadení