Podmienky podpory

Kto môže požiadať?

O poskytnutie príspevku na inštaláciu zariadenia v rodinnom dome:

a) Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,

b) Fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,

c) Fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov*

*Podľa § 139 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 Viac sa dočítate na www.zelenadomacnostiam.sk a v dokumentoch: